Jelentkezés

Jelentkezés a 2020./2021. nevelési évre

EMMI határozat az óvodai beiratkozásról

"A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja." /Nkt. 8. § (2)/

A jelentkezés feltételei:

 • Óvodánk csak kerületi lakosokat fogad. Az Óbudai Százszorszép Óvoda körzete (Képviselő Testületi határozattal és fenntartói engedéllyel) kiterjed a teljes III. kerületre. Óbuda-Békásmegyer területén kívül lakókat sajnos nem tudunk fogadni. Akinek a III. kerületi lakcím tartózkodási helyként szerepel a lakcímkártyáján, védőnői igazolást kérünk arról, hogy életvitel-szerűen ott tartózkodik a család.
 • augusztus 31-ig betöltött 3. életév.
 • A speciális kétnyelvű programnak való megfelelés (anyanyelvi fejlettség – ld. „Ovibemutató”)
 • A Bilingual Program díjfizetésének vállalása.

A 2020./2021. nevelési évre vonatkozó felvételi eljárás a következő:

 1. Jelentkezés online
A Letölthető nyomtatványok menüpontból kérjük, töltsék le az alábbi dokumentumokat:
 • felvételi kérelem
 • adatkezelési tájékoztató
 • nyilatkozat 1 (Csak annak kell kitölteni, aki állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)
 • nyilatkozat 2 (Amennyiben a szülők együttesen gyakorolják a felügyeleti jogot, fontos mindkét szülő aláírása!!)
 • nyilatkozat 3. (Bilingual szerződéskötésről)
 1. Ezeket kinyomtatva, kitöltés és aláírás után szkennelve vagy fényképezve az óvoda e-mail címére (remeny-o@kszki.obuda.hu) küldjék el! Kérjük, ügyeljenek az olvashatóságra!

A jelentkezés határideje: 2020. április 17. Ezután már nem tudunk jelentkezési kérelmet elfogadni.

 

 1. Jelentkezés személyesen:

CSAK KÜLÖNÖSEN INDOKOLT ESETBEN ÉS telefonon előre egyeztetett időpontban. Telefonos egyeztetésre április 10-ig van lehetőség az alábbi telefonszámokon: 13684240 vagy 706852240

 A megbeszélt időpontban egy személy jelenhet meg az óvodai ügyintézésen az alábbi biztonsági előírások betartása mellett:

 • Az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat kizárólag az ügyintézésre kijelölt helyen!
 • Gyermek nem léphet be az óvodába!
 • Épületbe lépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata!
 • A szülő és az óvodai dolgozó között az 1 méter távolság betartása kötelező!
 • Amennyiben a nyomtatványokat az óvodában kívánják kitölteni, saját tollat használjanak!

Leadják a kitöltött nyomtatványokat vagy az itt kapott nyomtatványokat itt kitöltik, mi ellenőrizzük a dokumentumokat és visszaadjuk.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy személyes beszélgetésre most nincs lehetőség! Informálódni az óvoda honlapján tudnak: www.szazszorszepovi.hu

Kérdéseikre e-mailen vagy telefonon készséggel válaszolunk.

 

 1. A beérkezett felvételi kérelem befogadását válasz e-mailben jelezni fogjuk, s abban a levélben kapnak egy sorszámot (a felvételi napló bejegyzési sorszámát). A felvételnél a jelentkezés sorrendje nem számít!

 

A felvétel:

 

A felvételnél előnyt élveznek:

 • Azok a gyermekek, akik testvére óvodánkba, vagy a Bilingual Programmal működő iskolai osztályba jár.
 • A tavalyi évben „évközi előjegyzett” határozatot kapott gyermekek abban az esetben, ha nem helyezkedtek el egyik önkormányzati óvodában sem a 2019./20. nevelési évben. (Ezt a tényt jelöljék a felvételi kérelmen.)

Amennyiben több jelentkező van, mint amennyi a férőhelyeink száma, a fenti két feltételnek megfelelő gyermekeken kívül a fennmaradó férőhelyekre a felvétel sorsolás útján történik a felvételi sorszám alkalmazásával. A sorsolást közjegyző jelenlétében és videofelvétel mellett folytatjuk le április 20-án.

 1. A sorsolás útján felvételt nem nyert gyermekek felvételi lapját továbbítom a körzeti óvodának április 20-án, a továbbiakban az eljárás a „kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása” szerint zajlik.
 2. A felvételt nyert gyermekek a Bilingual Kft-től e-mail útján kapják meg a szerződést.
 3. A felkészülést segítő szülői találkozót az idén online, tájékoztató anyagok küldésével fogjuk megvalósítani.AZ ÓVODÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI:
· Ágy- és szobatiszta legyen!
· Önállóan tudjon étkezni!
· Életkorának megfelelő beszédfejlettéggel rendelkezzen!
· Egészséges legyen és ezt orvos igazolja!
· A szülő az étkezéstérítési díjat befizette.
· A Bilingual.hu Kétnyelvű Oktatási Nonprofit Kft-vel a szerződést megkötötte.