Kék csoport

A Kék csoport idén kiscsoportot nyit melybe 27 gyermek jár, tizenhárom kislány és tizennégy kisfiú kezdi meg varázslatos évét.

Mivel a gyermekek először kerülnek egy teljesen új közösségbe, ezért nagy hangsúlyt fektetünk egyéniségük megismerésére.

A drámajáték mindennapjaink szerves része. A gyerekek szívesen vesznek részt a felkínált tevékenységekben. A napi játékok során lehetőségük nyílik kreativitásukat kibontakoztatni.

„Zöld óvoda” vagyunk, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a természet védelmére. A Százszorszép Kiskertet rendszeresen gondozzuk, a terméseket betakarítjuk, és örömmel el is fogyasztjuk.


Magyarláposi Judit
Óvodapedagógus

óvodapedagógus, drámapedagógus vagyok.
Hitvallásomat legjobban kifejezi a következő idézet:

Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét,
szaporítja tapasztalatait.
Ő azt hiszi, csak játék.
De mi már tudjuk mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven
eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
/Varga Domokos/

Munkámban a drámajátékot, a drámapedagógia eszközét hívom segítségül, amely a személyiség fejlesztésének olyan módszere, aminek során a gyermek ismeretei, képességei és társas kapcsolatai irányított és társakkal közös játék során fejlődik.

A gyermek felfedezi, megismeri a körülötte lévő tárgyi, külső, belső, szociális világot, elhelyezi benne magát, és kapcsolatokat létesít.

„Mindenhez van jogom
hát játszom.
Föntről gyereknek, lentről
embernek látszom.”
/Ratkó József/

Farsang György
Óvodapedagógus

2005 óta dolgozom óvodapedagógusként. Napi munkám során szeretném elérni, hogy a gyermekek bátran forduljanak hozzám bármilyen helyzetben. A szeretetteljes elfogadó, támogató légkör nagyban segíti a személyiségfejlődést ebben az életkorban, ezt kínálom nekik.

Drámajáték, szabadjáték, rengeteg kézműves tevékenység, mozgás, zene, vers, mese
és még sok minden más amivel találkoznak a gyerekek, de legfontosabb a szeretet.

Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt,
akkor ülj csendesen, foglalkozzál a magad dolgával,
amivel akarsz, csak az emberekkel ne.
(Lev Tolsztoj )

Emese Szentgyörgyi
angol nevelő

Emesének hívnak és kétnyelvű családból származom. Gyerekkoromat az Egyesült Államokban illetve Magyarországon töltöttem. Tizenéves korom óta foglalkozom gyermekek gondozásával és nevelésével és már nagyon várom, hogy a Kék csoporttal együtt sétálhassak ezen a vidám nyelvi úton. Nagy örömmel tölt el hogy a legkisebb korosztállyal dolgozhatok, mivel számukra minden új és csodával teli és ez a varázslat ránk, tanárokra is átragad.

Janet Gulish
Angol nevelő

Janet-nek hívnak, egy Cleveland melletti kisvárosból származom, Ohio Államból, Amerikából. 2017 szeptembere óta élek Magyarországon és dolgozom a Százszorszép óvodában. Azért esett választásunk a vőlegényemmel Magyarországra, mert a felmenőim magyarok voltak.

Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert három különböző csoportban is dolgozhatok, különböző korcsoportú gyerekekkel a Zöld, Sárga és Kék csoportokban. Imádom, hogy minden csoportnak megvan a maga egyedisége/sajátossága és nekem lehetőségem van mindegyikben jelen lenni. Csodálattal nézem a gyerekeket, ahogy nőnek és fejlődnek a rajzolás és kézműveskedés területén, amit együtt végzünk. A legjobb dolog abban, hogy az óvodában dolgozhatok, az az energia, amit a gyerekektől kapok.

https://bilingual.hu/hu/munkatarsaink/janet-gulish

Jenei Andrea
Dadus néni


Csoport eseményei