Segítő szakembereink - Színes Gyerekkert Óvoda

Az óvodapedagógusok oktató-nevelő tevékenységét és a gyermekek harmonikus személyiségfejlesztését csoporton kívüli szakembereink segítik.

Fejlesztő pedagógus:

A fejlesztő pedagógus munkáját az alábbi tevékenységek alkotják:

 • A mérési-értékelési rendszerben előírt alkalmakkor a logopédussal és a pszichológussal összehangoltan felméri a gyermekek fejlettségi szintjét. (mozgás, részképesség)

 • Elkészíti az egyéni fejlesztési terveket, majd azok alapján fejlesztő foglalkozásokat tart egyéni vagy kiscsoportos formában.

 • A Szakszolgálat által javasolt terápiákat elvégzi a szakvéleménnyel rendelkező gyermekek körében.

 • Dokumentálja az egyéni fejlődést.

 • Tájékoztatást ad az elért eredményekről a szülőnek, javaslatokat ad az otthoni fejlesztésre.

 • Konzultációs megbeszéléseket tart az óvoda logopédusával, pszichológusával és gyermek csoportos óvodapedagógusaival, az óvoda vezetőjével.

 • Szükség szerint a szakszolgálat vagy egyéb szakemberek együttműködését kéri.

 • Felkérésre részt vesz a csoportok szülői értekezletein, tájékoztató előadásain.Fejlesztő pedagógusunk:

Labádiné Józsa Mónika vagyok, tanító, fejlesztőpedagógus, mozgásterapeuta, két gyermek édesanyja. Pályám során az oktatás számos területén tevékenykedtem. Dolgoztam korai fejlesztőben, óvodában, általános iskolában és alapítványnál. Itt az óvodában fejlesztőpedagógusként feladatom a későbbi tanulási problémák kialakulásának feltárása és megelőzése, részképességek fejlesztése és a BTM (beilleszkedési, tanulási, magatartászavar) szakvéleménnyel rendelkező gyermekek ellátása. Rendkívül fontosnak tartom a korai diagnosztikát, így óvodásaink fejlődését kiscsoportos kortól kollégáimmal együttműködve és konzultálva folyamatosan figyelemmel kísérem. Az új iránti nyitottság és a megoldások folyamatos keresése az, ami a leginkább inspirál a mindennapokban.

Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.”

Munkarendje:

szerda, csütörtök 7.30-12.30

Fogadó óra egyeztetése a titkárságon telefonon vagy személyesen

LOGOPÉDUS:

A logopédus pedagógiai tevékenysége intézményünkben:

 • Az 5 évet betöltött gyermekek logopédiai szűrése, diagnosztizálása a fejlesztő pedagógussal és a pszichológussal összehangolt szűrési terv alapján, valamint az óvodapedagógusok, szülők jelzése nyomán a beszédfejlődési zavart mutató 5 évnél fiatalabb gyermekek vizsgálata.

 • A szülők tájékoztatása a vizsgálatok eredményéről.

 • A feltárt beszédhibák, beszédfejlődési problémák alapján foglalkozási terv, ennek megfelelően csoport és órabeosztás elkészítése.

 • A foglalkozások megszervezése az óvodavezetővel, pedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, pszichológussal való együttműködés keretében, az óvoda szervezett programjaival összehangoltan.

 • A foglalkozások anyagának, a gyermekek hiányzásának dokumentálása a logopédiai munkanaplóban.

Logopédusunk:

Vattai Gabriella, a Pedagógiai Szakszolgálat kiküldött munkatársa.

Munkarendje:

hétfő: 8.00-12.00, szerda 13.00-15.00

Fogadó óra egyeztetése a titkárságon telefonon vagy személyesen

PSZICHOLÓGUS

A pszichológus szakmai tevékenységének elemi az alábbiak:

 • Az 5 évet betöltött gyermekek szűrése, diagnosztizálása a fejlesztő pedagógussal és a logopédussal összehangolt szűrési terv alapján, valamint az óvodapedagógusok, szülők jelzése nyomán a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő 5 évnél fiatalabb gyermekek vizsgálata csoportban és egyénileg.

 • A szülők tájékoztatása a vizsgálatok eredményéről.

 • A foglalkozások megszervezése az óvodavezetővel, pedagógusokkal, fejlesztő pedagógussal, logopédussal való együttműködés keretében, az óvoda szervezett programjaival összehangoltan.

 • A gyermekek egyéni fejlődési lapjának naprakész vezetése.

Pszichológusunk:

Horváth-Jaczkó Tímea

Munkarendje:

szerda 9.00-11.00

Fogadó óra egyeztetése a titkárságon telefonon vagy személyesen.